The English version is AI translated.

Continue
Danh mục
2024.03 NO.403

Sự cạnh tranh trên thị trường là không thể đoán trước và những lợi thế hiện có có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chỉ bằng cách không ngừng đổi mới và đưa vào các lực lượng bên ngoài kịp thời, chúng ta mới có thể vững bước tiến về phía trước trong một môi trường khó lường. Trong số "Cover Story" này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trong nhóm cách hội nhập giữa các lĩnh vực, không ngừng khám phá các cơ hội kinh doanh và đạt được lợi ích chung và thịnh vượng.

Lời nói của lãnh đạo

Câu chuyện về chúng tôi

Nhân viên LOHAS

Thường thức đời sống

khoảnh khắc ấm lòng

Chia sẻ hoạt độngEvents