The English version is AI translated.

Continue
Danh mục
2024.07 NO.407

Giá nguyên liệu thô tăng, các hạn chế về quy định ngày càng nghiêm ngặt và lực lượng lao động giảm… Việc tăng chi phí vận hành cao và “chuyển đổi carbon thấp” chắc chắn là chìa khóa để các doanh nghiệp giảm tác động đến môi trường và đối mặt với kỷ nguyên mới. Trong số “Cover Story” lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các ngành vận tải và xây dựng thuộc nhóm. Làm thế nào để xây dựng một đội ngũ tiết kiệm năng lượng và carbon thấp với các tiêu chuẩn quy định quốc tế tiên tiến, thúc đẩy huyết mạch phát triển kinh tế, đồng thời kết nối hai mạch trách nhiệm và giám sát để phát triển bền vững của doanh nghiệp!

Lời nói của lãnh đạo

Câu chuyện về chúng tôi

Nhân viên LOHAS

Thường thức đời sống

khoảnh khắc ấm lòng

Chia sẻ hoạt độngEvents