The English version is AI translated.

Continue
Danh mục
2024.04 NO.404

Trong số này, “Cover Story” và “Office Talk” lần lượt giới thiệu cách ngành tài chính thuộc nhóm áp dụng AI để tạo ra trải nghiệm tài chính kỹ thuật số chất lượng cao; ngành y tế có thể tận dụng công nghệ như thế nào để định hình lại diện mạo mới của các dịch vụ y tế; Các doanh nghiệp thông thường nên tích hợp dữ liệu, cộng tác với AI và nâng cao hiệu quả chiến đấu của họ như thế nào.

Lời nói của lãnh đạo

Câu chuyện về chúng tôi

Thông tin tập đoàn

Nhân viên LOHAS

Thường thức đời sống

Chia sẻ hoạt độngEvents